OM DOUBLE DECKER STUDIOS

Double Decker Studios er et innspillingsstudio på Oppsal i Oslo som eies og drives av Arild Brøter. I tillegg til tradisjonelle opptak og produksjoner tilbyr vi trommeopptak med Arild både som trommeslager og teknikker.

Rimelige priser, bra utstyr og et hyggelig miljø!

ABOUT DOUBLE DECKER STUDIOS

Double Decker Studios is a recording facility, located at Oppsal, Oslo.
The studio is run by Arild Brøter. In addition to traditional recording and production, we offer remote drum recording with Arild, both as a drummer and as an engineer.

Affordable rates, professional gear and a pleasant environment!